Rodinná spoločnosť JoSal & PqR s.r.o.

zaoberá sa

Kontakt:

Josal & PqR s.r.o.
Nerudová 16640/9
821 04 Bratislava, SK

IBAN k účtu SBERBANK:
SK84 3100 0000 0041 2003 6807
IBAN k účtu FIO SK:
SK42 8330 0000 0028 0072 0398

IČO: 46037209
DIČ: 2023197473
IČ DPH: SK2023197473

EMAIL: pqr@pqr.sk
josal.sk |